Το μουσικό σχολείο Αλίμου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
ιεροσολύμων

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, 31 Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο, μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου βρέθηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, συνοδευόμενοι από την καθηγήτριά τους κ. Ιωάννα Αγγέλου. 

Η εκλεκτή ομάδα μαθητών έγινε δεκτή από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν Τρίτην 18ην / 31 Ἰανουαρίου 2017, ὁμάς 16 μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἀλίμου ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς μουσικοῦ καθηγητρίας κ. Ἰωάννας Ἀγγέλου, μετά τήν ἐκτέλεσιν δύο μουσικῶν παραστάσεων, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἄκρης-Πτολεμαΐδος τό Σάββατον, 15ην/28ην Ἰανουαρίου 2017, ὑπό τήν φιλοξενίαν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου καί τήν Κυριακήν, 16ην/29ην Ἰανουαρίου 2017, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ναζαρέτ ὑπό τήν φιλοξενίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη κατά τήν ὡς ἄνω ἀναφερθεῖσαν ἡμέραν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἐπῄνεσε τήν κ. Ἀγγέλου καί τούς μαθητάς διά τήν ἐπιμέλειαν αὐτῶν καί τάς ἐπιδόσεις αὐτῶν εἰς τήν μουσικήν ἐν γένει, ἰδίᾳ τήν ἡμετέραν βυζαντινήν δημοτικήν, παραλλήλως πρός τήν ἐπίδοσιν αὐτῶν εἰς τά ἄλλα μαθήματα τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως.

Ἐκφράζοντες τάς ευχαριστίας αὐτῶν, οἱ μαθηταί ὑπό τήν Διευθύντριαν αὐτῶν κ. Ἀγγέλου, ἔψαλαν παραδοσιακά τραγούδια καί τόν Πολυχρονισμόν τοῦ Μακαριωτάτου.

11 10 02 07 05

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ