Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας στα Ιεροσόλυμα

  • Dogma
Παιδείας

Το Σάββατον 25ην/ 8ην Ιουλίου 2017, επεσκέφθη το Πατριαρχείον ο Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος κ. Γεώργιος Καλαντζής, συνοδευόμενος υπό του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και της συνεργάτιδος αυτού κ. Κεραμίδα, του υιού αυτού Φωτίου – Ξενοφώντος και του κ. Βίκτωρος Ισαάκ Ελιέζερ, Γραμματέως του Κεντρικού Συμβουλίου των Ισραηλιτών Ελλάδος.

Τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Καλαντζήν εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών, ως του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Δραγουμανεύοντος Αρχιμανδρίτου π. Ματθαίου και άλλων. Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης εγένετο ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της Πατριαρχικής Ιερατικής Σχολής ως φυτωρίου της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, καλλιεργούσης τας ψυχάς των μελλόντων Αγιοταφιτών διά το προσκυνηματικόν και ποιμαντικόν έργον αυτών.

04 02 01

Διά την καλήν λειτουργίαν της Σχολής ανέθεσε προσφάτως το Πατριαρχείον αποστολήν επιλογής μαθητών και καθηγητών εις το ζεύγος κ. Τζανάκον και Μαλτεζοπούλου. Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε το Υπουργείον Παιδείας εν γένει διά την ανταπόκρισιν εις θέματα λειτουργίας της Σχολής και ιδία τον κ. Καλαντζήν διά το ζωηρόν ενδιαφέρον αυτού. Συζήτησις εγένετο ωσαύτως και περί του τελεσθέντος έργου της αναστηλώσεως του Ιερού Κουβουκλίου, εις το οποίον ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Τσίπρας, τον οποίον προχθές μόλις επεσκέφθη ο Μακαριώτατος συνέβαλε αποτελεσματικώς. Ο κ. Καλαντζής ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά το ενδιαφέρον αυτού, την συζήτησιν, την οποίαν είχε μετ᾽ Αυτού και ηυχήθη να συνεχισθή η αγαστή συνεργασία διά την προώθησιν των συμφερόντων του έθνους μας εις την Αγίαν Γην. Ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τον κ. Καλαντζήν τον τόμον της Ιστορίας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου και τον σταυρόν του Κάλφα Κομνηνού, ο δε κ. Ελιέζερ επέδωσε τω Μακαριωτάτω σύμβολον του Κεντρικού Εβραικού Συμβουλίου Ελλάδος.


 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ