Οι Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και το Πάσχα στο Κατάρ

  • Dogma
πάσχα

Με κάθε θρησκευτική ευλάβεια τελέστηκαν οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και το Πάσχα στο Κατάρ, παρουσία πλήθους πιστών.

Παρουσία πλήθους πιστών, αλλά και τους Πρέσβη της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα κ. Ευγενίου Μυκυτένκο τελέστηκε το Σάββατο του Λαζάρου Θεία Λειτουργία με αφορμή της συμπλήρωση τριάντα ετών από την καταστροφή του Τσέρνομπιλ.

πάσχα

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς καταστροφῆς τοῦ Τσερνομπίλ, ἐτελέσθη τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου Θ. Λειτουργία καί μνημόσυνον διά τά θύματα παρουσία τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τήν Ντόχα, Κατάρ, κ. Εὐγενίου Μυκυτένκο καί πολλῶν πιστῶν.

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἐτελέσθησαν αἱ Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπή Καττάρων.

πάσχα πάσχα πάσχα

Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετεῖχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν τόσον ἐκ τῶν πόλεων τοῦ Ἐμιράτου ἀλλά καί τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.

Αἱ  ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν διά τήν πληρεστέραν συμμετοχήν τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλται ἀπέδωσαν μέ θαυμάσιον τρόπον τούς ὕμνους καί αἱ χορωδίαι τά Ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς  εἰς τήν Ἀραβικήν, Ἑλληνικήν καί Ρουμανικήν γλῶσσαν.

01

Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προσῆλθον εἰς τήν  Ἀνάστασιν οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος, τῆς Γεωργίας, τῆς Ρουμανίας καί ἐκπρόσωπος τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσσίας, τῆς Σερβίας καί τῆς Μολδαβίας εἰς τό Κάταρ.

 

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ