Οι Μεγάλες Ώρες των Θεοφανείων στα Ιεροσόλυμα

  • Dogma

Τήν Παρασκευήν, 3ην /16ην Ἰανουαρίου 2015, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτε ἡ ἑορτή αὕτη συμπίπτῃ ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ, ὡς ἐφέτος.

Τήν Παρασκευήν, 3ην /16ην Ἰανουαρίου 2015, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτε ἡ ἑορτή αὕτη συμπίπτῃ ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ, ὡς ἐφέτος.

Τῆς ὅλης ἀκολουθίας τῶν Ὡρῶν προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀναγιγνώσκων τό Εὐαγγέλιον τῆς Α’ Ὥρας, ἐν ᾧ τῶν ὑπολοίπων τριῶν Ὡρῶν τό Εὐαγγέλιον ἀναγιγνώσκουν κατά τά πρεσβεῖα αὐτῶν οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἀδελφότητος, συμπροσευχομένου μετ’ αὐτῶν τοῦ παρεπιδημοῦντος Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Συμφώνως τῷ τυπικῷ τῆς Ἐκκλησίας, αἱ Ὧραι ἀναγιγνώσκονται μόναι, τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τελεσθείσης τήν Παραμονήν τῶν Θεοφανείων καί αὐτῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

TOP NEWS