Οι Μητροπολίτες Κισάμου και Καλαμαριάς στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – ΒΙΝΤΕΟ

  • Dogma
Ιεροσολύμων

Την Τρίτην, 23ην Αυγούστου/ 5ην Σεπτεμβρίου 2017, τρεις ομάδες Ελλήνων προσκυνητών υπό τον Σεβασμιώτατον Μητρoπολίτην Κισσάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιον της Εκκλησίας της Κρήτης και τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνον, μετά την προσκύνησιν εις την λιτανείαν της ανόδου της εικόνος της Θεοτόκου επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Την πολυάριθμον και εκλεκτήν ομάδα ταύτην εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ωμίλησεν εις αυτούς περί της βοηθείας, την οποίαν ούτοι λαμβάνουν εκ της προσκυνηματικής αυτών θεωρίας, μέρος της οποίας είναι και η σημερινή λιτανεία επί τη αποδόσει της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εξ ονόματος των προσκυνητών ηυχαρίστησαν διά την επίσκεψιν ταύτην και διά το έργον του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων οι ηγούμενοι των προσκυνητών Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Αμφιλόχιος και Ιουστίνος.

3 10 11 12

Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον αντίγραφον Ευαγγελίου της Ιεράς Μονής Γωνιάς, εις την οποίαν συνεκλήθη η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας, τον Ιούνιον του 2016 και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος προσέφερεν αντίγραφον Ευαγγελίου της Μητροπόλεως αυτού, το οποίον έφεραν εκ της Μικράς Ασίας οι πρόσφυγες.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ