Οικ. Πατριάρχης προς μαθητές της Πόλης και της Ίμβρου: Το σχολείο σας προετοιμάζει για να αναδειχθείτε άξιοι συνεχιστές των προγόνων σας

  • Dogma
πατριάρχης

Οικουμενικός Πατριάρχης: Τα γράμματα, τα βιβλία και η μελέτη ήταν για εμένα μεγάλες αγάπες και μέχρι σήμερα είναι όλα αυτά είναι πηγή αληθινής ευτυχίας. 

«Η παιδεία είναι και η διαδικασία, με την οποία μεταδίδονται στη νέα γενιά πολύτιμες αξίες, στάσεις ζωής, ήθος και πολιτισμός. Ανήκετε στην Ρωμαίηκη Ομογένεια, η οποία φυλάσσει επί αιώνες, στα Άγια Χώματα, την πίστη στον Χριστό, την παράδοση της Ορθοδοξίας, τη βυζαντινή πνευματική κληρονομιά, την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Κρατά ανοιχτές τις πύλες των Ναών μας, σε καλή λειτουργία τα σχολεία και τα άλλα ιδρύματά μας, και αναμένει από εσάς να αναλάβετε, με τη σειρά σας, την ευθύνη για όλα αυτά. Το σχολείο σας προετοιμάζει για να αναδειχθείτε άξιοι συνεχιστές των προγόνων σας. Σας παρακαλώ να μη λησμονείτε ποτέ αυτόν τον υψηλό προορισμό σας» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος προς τους μαθητές των ομογενειακών σχολείων της Πόλης και της Ίμβρου στο χαιρετισμό του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Διαβάστε αναλυτικά το χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίου προς τους μαθητές των ομογενειακών σχολείων της Πόλης και της Ίμβρου:

Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας τῶν ὁμογενειακῶν σχολείων τῆς Πόλεως καί τῆς Ἴμβρου ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2022 – 2023.

Ἀγαπητά μας παιδιά μαθητές καί μαθήτριες,

Ἀρχίζουν τά μαθήματα καί πάλι. Ἐπιστρέφετε στά θρανία οἱ περισσότεροι. Κάποιοι πού ἀπεφοίτησαν θά συνεχίσουν τή ζωή καί τίς σπουδές τους, ἐνῶ γιά κάποιους ἄλλους ξεκινᾶ τώρα ἡ μακρά σχολική ζωή. Μία περίοδος πού ἔχει πολλές ὑποχρεώσεις, διάβασμα, ἐξετάσεις, ἀλλά καί πολλές χαρές, μέ πρώτη τή φιλία καί τή συνεργασία μέ τούς συμμαθητές καί τίς συμμαθήτριες, ἀλλά καί τή χαρά τῆς μάθησης, τῆς γνώσης, πού εἶναι τό καλύτερο ἐφόδιο γιά τήν πορείας σας.

Γιά τόν Πατριάρχη σας, τά γράμματα, τά βιβλία καί ἡ μελέτη ἦταν μεγάλες ἀγάπες. Μέχρι σήμερα, γιά μένα ὅλα αὐτά εἶναι πηγή ἀληθινῆς εὐτυχίας. Σᾶς προτρέπω νά ἔχετε καί ἐσεῖς στό κέντρο τῶν ἐνδιαφερόντων σας τό βιβλίο. «Διαβάζω, ἄρα ὑπάρχω», λέγει ἕνας σύγχρονος στοχαστής. Σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι ὄχι μόνο δέν θά μετανοιώσετε γι᾿ αὐτό, ἀλλά θά ἀντλεῖτε καθημερινά δύναμη, ἔμπνευση, νόημα καί κατεύθυνση γιά τή ζωή σας.

Ἡ παιδεία εἶναι καί ἡ διαδικασία, μέ τήν ὁποία μεταδίδονται στή νέα γενιά πολύτιμες ἀξίες, στάσεις ζωῆς, ἦθος καί πολιτισμός. Ἀνήκετε στήν Ρωμαίηκη Ὁμογένεια, ἡ ὁποία φυλάσσει ἐπί αἰῶνες, στά Ἅγια Χώματα, τήν πίστη στόν Χριστό, τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, τή βυζαντινή πνευματική κληρονομιά, τήν ἀνθρωπιά καί τήν ἀλληλεγγύη. Κρατᾶ ἀνοιχτές τίς πύλες τῶν Ναῶν μας, σέ καλή λειτουργία τά σχολεῖα καί τά ἄλλα ἱδρύματά μας, καί ἀναμένει ἀπό ἐσᾶς νά ἀναλάβετε, μέ τή σειρά σας, τήν εὐθύνη γιά ὅλα αὐτά. Τό σχολεῖο σᾶς προετοιμάζει γιά νά ἀναδειχθεῖτε ἄξιοι συνεχιστές τῶν προγόνων σας. Σᾶς παρακαλῶ νά μή λησμονεῖτε ποτέ αὐτόν τόν ὑψηλό προορισμό σας.

Ἀρωγοί καί συμπαραστάτες στήν πορεία σας εἶναι οἱ δάσκαλοί σας, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἀγαποῦν καί ἔχουν τίς εἰδικές γνώσεις καί τή βούληση νά σᾶς δώσουν ὅλα τά ἐφόδια γιά τήν ἐπαγγελματική σας πορεία στό μέλλον καί γιά νά γίνετε φορεῖς, ἐκφραστές καί ὑπερασπιστές τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἐκτιμοῦμε ὅλοι καί τιμοῦμε τήν προσφορά τους. Γιατί οἱ δάσκαλοι εἶναι ἡ ψυχή τοῦ σχολείου καί ὀρθῶς τό ἔργο τους ὀνομάστηκε «ἁγία ἀποστολή». Νά τούς σέβεσθε καί νά ἀκοῦτε τίς ὑποδείξεις καί τίς συμβουλές τους. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τούς γονεῖς καί τούς κηδεμόνες σας γιά τίς θυσίες τους καί γιά ὅσα μέ προθυμία καί θυσιαστικό πνεῦμα πράττουν γιά ἐσᾶς.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί τά αἰσθήματα, εὐχόμαστε σέ ὅλους σας καλή σχολική χρονιά, ὑγιεινή καί πλούσια σέ ὡραῖες ἐμπειρίες καί ἐνδιαφέρουσες γνώσεις, ἀπονέμουμε σέ ἐσᾶς, στούς δασκάλους σας καί στίς οἰκογένειές σας τήν Πατριαρχική μας εὐλογία καί παρακαλοῦμε τόν Θεό τῆς ἀγάπης νά σᾶς χαρίζει ὅλα τά καλά.

,βκβ’ Σεπτεμβρίου

Φωτογραφία: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

 

TOP NEWS