Οικουμενικός Πατριάρχης: Έλαβε το ανώτατο παράσημο της χώρας από τον Πρόεδρο της Ιταλίας

  • Dogma
οικουμενικός πατριάρχης

Με το ανώτατο παράσημο της χώρας παρασημοφορήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απο τον Πρόεδρο της Ιταλίας, ως ένδειξη εκτιμήσεως.

Το απόγευμα της Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο οποίος και του απένειμε το ανώτατο παράσημο της Χώρας, ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης για τα 25 συναπτά έτη της Πατριαρχικής Διακονίας Του.

οικουμενικός πατριάρχης

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
Την Κυριακήν, 18ην τ.μ. Σεπτεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος μετέβη εις Ασσίζην διά να συμμετάσχη εις Διεθνές Συνέδριον με θέμα «Δίψα δι᾽ Ειρήνην – Θρησκείαι και Πολιτισμοί εν Διαλόγω».

Προ της ενάρξεως των εργασιών, το απόγευμα της αυτής ημέρας, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνηντήθη μετά του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Sergio Mattarella, ο οποίος μετά μίαν λίαν φιλικήν συνομιλίαν απένειμεν εις Αυτόν το ανώτατον παράσημον της Χώρας του ως ένδειξιν εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως της επί 25ετίαν Πατριαρχικής διακονίας Του.

οικουμενικός πατριάρχης

Σήμερα Δευτέραν, ο Πατριάρχης θα τιμηθή υπό του Πανεπιστημίου της Perugia διά του τίτλου του επιτίμου Διδάκτορος εις τον τομέα των Διεθνών Σχέσεων, ενώ την Τρίτην θα συναντηθή εν Ασσίζη μετά της Α. Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου.

Πλείονα διά την Πατριαρχικήν ταύτην επίσκεψιν εις Ιταλίαν θα δημοσιευθούν μετά την ολοκλήρωσιν αυτής.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ