Πάσχα στον Πανάγιο Τάφο (βίντεο)

  • Dogma
πάσχα

Με κάθε θρησκευτική ευλάβεια τιμήθηκε η εορτή της Αναστάσεως του Πάσχα στον Πανάγιο Τάφο.

Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 2ας/15ης Ἀπριλίου 2017 ἐπιφωσκούσης τῆς Κυριακῆς, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, κατῆλθεν ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς  τοῦ Πάσχα διά τῆς ψαλμῳδίας τοῦ κανόνος «Κύματι Θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνδυθῶσιν ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς .

Τούτων ἐνδυθέντων, ἤρξατο ἀπό τοῦ Καθολικοῦ ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μετά τήν λιτανείαν ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τήν κατά Μᾶρκον Εὐαγγελικήν περικοπήν  τῆς Ἀναστάσεως καί ἐξεφώνησε τό «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί Ὁμοουσίῳ καί Ζωοποιῶ καί Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι…» καί ἤρξατο τό «Χριστός Ἀνέστη» δεκάκις καί τό ἐκκλησίασμα  δεκάδας  φοράς ἐν βοῇ καί ἀλαλαγμῷ ἑκάστου ἀναφωνοῦντος  εἰς τήν ἰδίαν αὐτοῦ γλῶσσαν.

Ἠκολούθησεν ὁ ἀναστάσιμος Κανών τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ Ὄρθρος ὅλος μετά τῶν Αἴνων καί τῆς Δοξολογίας καί ἐν συνεχείᾳ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, συλλειτουργούντων τοῦ φιλοξενουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φινλανδίας κ. Λέοντος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί πλειάς Ἱερέων ἐκ τῶν χωρῶν Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Οὐκρανίας, Φινλανδίας, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ δεξιοῦ καί τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ.

Τῆς πανηγυρικῆς ταύτης καί συνάμα κατανυκτικῆς θείας Λειτουργίας τελειωθείσης, ἀνεγνώσθη τό Παχάλιον μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ὡς ἕπεται ἴδε:

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017.

καί τοῦ Ἐκκλησιάσματος  λαβόντος τήν θείαν Κοινωνίαν, ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τόν Κατηχητικόν Λόγον  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος …».

Τῆς θείας λειτουργίας ἀπολυθείσης, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί εἰς τό Ἐπιτροπικόν καί ἔλαβε τό ᾠόν καί τόν τυρόν τοῦ Πάσχα.

IMG_0651 IMG_0650 IMG_0630 IMG_0616 159 148 128 101 061 050 031 030 021 003

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ