Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εορτή του Γενέθλιου της Θεοτόκου (βίντεο)

  • Dogma

Με κάθε θρησκευτική ευλάβεια και μεγαλοπρέπει εορτάστηκε η εορτή του Γενέθλιου της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 

Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου 2016 με το νέο ημερολόγιο εορτάστηκε το Γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση εκ της Αρχιγραμματείας:

Την Τετάρτην, 8ην / 21ην Σεπτεμβρίου 2016, εωρτάσθη η εορτή του Γενεθλίου της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου υπό του Πατριαρχείου, ως ανάμνησις του γεγονότος ότι ο Θεός εχαρίσατο την Θεοτόκον εις τους πρώην ατέκνους γονείς αυτής Ιωακείμ και Άνναν διά την ένθερμον πίστιν και προσευχήν αυτών και ως δώρον προς την ανθρωπότητα όλην, διότι ταύτην προώριζεν, ίνα γεννήση εκ Πνεύματος Αγίου κατά σάρκα τον Μονογενή Υιόν Αυτού, τον Λυτρωτήν και Σωτήρα του κόσμου.

πατριαρχείο ιεροσολύμων πατριαρχείο ιεροσολύμων

Η εορτή αύτη εωρτάσθη:

Α. Εις το Πατριαρχείον.
Εις τον Μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου κ. Ελένης διά παρακολουθήσεως υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και υπό των Αγιοταφιτών Πατέρων .

Β. Εις την κωμόπολιν της Μπετζάλλας, εις τον Ναόν αυτής του Γενεθλίου της Θεοτόκου διά πανηγυρικής θείας Λειτουργίας, της οποίας προεξήρξεν ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, συλλειτουργούντων αυτώ του ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Ναρκίσσου και των ιερέων εφημερίων π. Γεωργίου, π. Παύλου και π. Ιωσήφ και διά ψαλμωδίας της χορωδίας της Μπετζάλλας και παρακολουθήσεως πολλών Ορθοδόξων πιστών της πόλεως.
Μετά την θ. Λειτουργίαν ο ηγούμενος και η Κοινότης της πόλεως εδεξιώθησαν με κέρασμα την Αρχιερατικήν συνοδείαν εις την παρακειμένην τω Ναώ αίθουσαν.
Γ. Εις τον εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα.

πατριαρχείο ιεροσολύμων

Ενταύθα προεξήρξεν της θ. Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, συλλειτουργούντων αυτώ των εφημερίων Αρχιμανδρίτου π. Μελετίου, Αρχιμανδρίτου π. Παρθενίου και του Αρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου ως προεξάρχοντος Ιερέως, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και μετέχοντος εν κατανύξει εκκλησιάσματος εκ μοναχών, μοναζουσών και προσκυνητών.
Μετά την θ. Λειτουργίαν ο καθηγούμενος Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος εδεξιώθη την Αρχιερατικήν Συνοδείαν εις το ηγουμενείον.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ