Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τίμησε τον Άγιο Παντελεήμονα – ΒΙΝΤΕΟ

  • Dogma
Παντελεήμονα

Την Τετάρτην, 27ην Ιουλίου / 9ην Αυγούστου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού Παντελεήμονος εις την επ᾽ ονόματι αυτού και του αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Ιεράν Μονήν, την κειμένην μεταξύ της Σχολής του Αγίου Δημητρίου και του τείχους της πόλεως της Πύλης του Δαυίδ και πλησίον του ξενοδοχείου Gloria, εις το οποίον παλαιότερον εστεγάζετο το νοσοκομείον του Πατριαρχείου.

Η εκκλησία τιμά τον Άγιον Παντελεήμονα ως ιατρόν το επάγγελμα, καταγόμενον εκ Νικομηδείας, ιατρεύοντα δωρεάν τους ασθενείς αυτού, ομολογήσαντα τον Χριστόν και μαρτυρήσαντα το 305 μ.Χ. επί βασιλείας Μαξιμιανού διά πολλών βασάνων, α υπερέβη καρτερικώς και από τα οποία εξήλθε αλώβητος, τελειωθείς δι᾽ αποκεφαλισμού υπό δημίου, εις τον οποίον ο ίδιος μόνος έκλινε την κεφαλήν, όπως μαρτυρήση υπέρ του Χριστού.

Εις την ως άνω Ιεράν Μονήν αυτού ετελέσθη Εσπερινός αφ᾽ εσπέρας και θεία Λειτουργία ανήμερα της εορτής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου και του Λαμπαδαρίου του Ναού της Αναστάσεως κ. Γεωργίου Αλβανού και μετέχοντος πυκνού εκκλησιάσματος εκ μοναχών, μοναζουσών και λαικών Ελληνοφώνων και Αραβοφώνων της παροικίας Ιεροσολύμων.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας προσήλθεν και προσεκύνησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

07 10-1 02-1 2-3 04 01

Την Πατριαρχικήν Συνοδείαν, την Αρχιερατικήν και το εκκλησίασμα εδεξιώθη διά το κέρασμα εις το ηγουμενείον η ανακαινίσασα την Ιεράν Μονήν καθηγουμένη μοναχή Χαριτίνη.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ