«Πολλαπλές ανεπάρκειες» έδειξε ο ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος στη Μητρόπολη Σικάγου

  • Dogma
σικάγου

Η Ιερά Μητρόπολη Σικάγου ανακοίνωσε την Τρίτη, 6 Αυγούστου, τα αποτελέσματα του ανεξαρτήτου οικονομικού ελέγχου για τα έτη 2015, 2016, και 2017.

Αναφέρεται ότι «οι ελεγκτές περιέγραψαν τις πολλαπλές ανεπάρκειες που ανεκάλυψαν στους λογιστικούς καταλόγους και τα οικονομικά αρχεία στη Μητρόπολη Σικάγου. Κυριότερο ανάμεσά των ήταν η έλλειψη εγγράφων αποδείξεων για τις εισπράξεις ρευστού και για τις εκταμιεύσεις».

Οι ελεγκτές επίσης, «συμπέραναν ότι η Μητρόπολη δεν διέθετε τα στοιχεία να τεκμηριώσει την
εκτίμηση των $4,909,613 για το οικόπεδο, το κτίριο, τις επισκευές, έπιπλα και εξοπλισμό στο 40
East Burton Place, το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε ως Μητροπολιτικό Κέντρο μέχρι πέρυσι».

Ανάμεσα σε άλλα ο Μητροπολίτης Σικάγου, κ. Ναθαναήλ, δήλωσε σχετικά: «Ως πνευματικός ποιμένας της Μητροπόλεως, υπόσχομαι ότι ποτέ δεν θα επιτρέψω — στην πραγματικότητα θα σταματήσω πάση θυσία — να ξαναλειτουργήσει η Μητρόπολη με τέτοια ανευθυνότητα και απερισκεψία. Ως Μητροπολίτης, αυτή είναι η πορεία μου και προσκαλώ όλους να με ακολουθήσουν».

Ο έλεγχος, όπως επισημαίνει το ανακοινωθέν, έγινε με εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σικάγου λίγο μετά την ενθρόνισή του τον Μάϊο 2018, με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας, υπευθυνότητας, καί επαγγελματισμού στην Μητρόπολη.

Ειδικότερα, αναφέρεται:

Με την έναρξη του ελέγχου, ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ ήθελε να γίνει μια ολική εκτίμηση της
οικονομικής καταστάσεως της Μητροπόλεως, να προσδιοριστεί αν έγινε σωστή παρουσίαση των
οικονομικών δηλώσεων των παρελθόντων ετών, με σκοπό να βελτιωθούν οι λογιστικές μεθόδοι
και οι εσωτερικοί έλεγχοι.

Με την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου στις 2 Αυγούστου, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές εξέδωσαν «Αποποίηση Γνώμης-Ευθύνης» (Disclaimer of Opinion) λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων πληροφοριών που υπήρχαν στα αρχεία για να δικαιολογήσουν τις
οικονομικές δηλώσεις της τριετίας.

«Απ’ αρχής, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τά ευρήματα και τις συστάσεις του ελέγχου, όπου
και αν μας οδηγούσαν. Με μια πλήρη κατανόηση των πόρων και των χρεών μας, μπορούμε
ειλικρινά να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας να αναζωογονήσουμε την Μητρόπολη» σχολίασε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναθαναήλ.

«Είμαι πολύ ευγνώμων προς όλους τους εθελοντές που ανιδιοτελώς εργάσθηκαν αμέτρητες ώρες να βοηθήσουν την Μητρόπολη να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πιστών».

Ο έλεγχος καθίσταται μέρος του σχεδίου του Μητροπολίτου να εισαγάγει επαγγελματικές
μεθόδους στην λειτουργίαν της Μητροπόλεως, και να προσφέρει περαιτέρω διαφάνεια και
αίσθηση υπευθυνότητας προς τους πιστούς.

Στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Δηλώσεων, οι ελεγκτές περιέγραψαν τις πολλαπλές
ανεπάρκειες που ανεκάλυψαν στους λογιστικούς καταλόγους και τα οικονομικά αρχεία.

Κυριώτερο ανάμεσά των ήταν η έλλειψη εγγράφων αποδείξεων για τις εισπράξεις ρευστού και
για τις εκταμιεύσεις. Έγγραφα όπως αποδείξεις, γραμμάτια, λογαριασμοί, εντολές
αγοροπωλησιών, αποδείξεις πληρωμής για τα διάφορα στοιχεία που επέλεξαν να ελέγξουν οι
ελεγκτές, δεν υπήρχαν ως τεκμήρια για τις εν λόγω συναλλαγές. Περαιτέρω, η καταγραφή των
δωρεών καί των εκταμιεύσεων δεν ακολουθούσε τις επιθυμίες των δωρητών.

Οι ελεγκτές επίσης, συμπέραναν ότι η Μητρόπολη δεν διέθετε τα στοιχεία να τεκμηριώσει την
εκτίμηση των $4,909,613 για το οικόπεδο, το κτίριο, τις επισκευές, έπιπλα και εξοπλισμό στο 40
East Burton Place, το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε ως Μητροπολιτικό Κέντρο μέχρι πέρυσι.

Την περιουσία αυτή την αγόρασε η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή την δεκαετία του 1960 και
εδόθη στην Μητρόπολη Σικάγου τον Οκτώβριο 2012. Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα δεν ευρέθη καμία απόδειξη στα αρχεία, δηλωτική της αξίας του κτιρίου την στιγμή της αγοράς ή της αξίας των επισκευών ή της απαξίωσης έκτοτε.

Η αδυναμία της Μητροπόλεως να αποδείξει την αξία του μεγαλυτέρου περιουσιακού στοιχείου του ισολογισμού αυτής θα συνεχίσει να προβληματίζει μέλλοντες οικονομικούς ελέγχους εφ’ όσον η Μητρόπολη κατέχει αυτό το κτίριο.

Τα συμπεράσματα των ελεγκτών συμβαδίζουν με την επιστολήν του Ιουνίου προς τους πιστούς,
στην οποία ο Σεβασμιώτατος εξήγησε την δεινή οικονομική κατάσταση της Μητροπόλεως που
βρήκε με την άφιξή του, τις βραχυπρόθεσμες και μακροχρόνιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η
Μητρόπολη, όπως και το όραμά του για το μέλλον.

Από τον καιρόν της ενθρονήσεώς του, η Μητρόπολη συνένωσε τους διαφόρους λογαριασμούς της, υιοθέτησε ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους για την αποδοχή δωρεών όπως και για τις εκταμιεύσεις, καθόρισε νέες διαδικασίες για την τήρηση αρχείων, δημοσίευσε τις οικονομικές δηλώσεις της όπως και τον ετήσιο προϋπολογισμό για πρώτη φορά, ετέλεσεοικονομικό έλεγχο για το Saint Iakovos Retreat Center, και άρχισε να εφαρμόζει τις πιο κατάλληλες μεθόδους για τα λογιστικά αρχεία.

Προχωρώντας στο μέλλον, η Μητρόπολη θα δημοσιεύσει ετησίως τις οικονομικές δηλώσεις της
όπως και τον ετήσιον προϋπολογισμόν που θα εξετάζονται ή θα ελέγχονται από ανεξάρτητη
ελεγκτική εταιρία. Η Μητρόπολη έχει ζητήσει την καθοδήγηση της ελεγκτικής εταιρίας για την
βελτίωση των εσωτερικών ελέγχων και θα εφαρμόσει τις νέες διαδικασίες και συστάσεις όταν
αυτές οριστικοποιηθούν.

Ο οικονομικός έλεγχος διεξήχθη από την λογιστική εταιρία MichaelSilver, η οποία επελέγη
κατόπιν αιτήσεως υποβολής προτάσεως από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο κατά το τρίτο τρίμηνο
του 2018.

Οι ελεγκτές εξέτασαν όλα τα βιβλία και τα αρχεία, τις διαδικασίες και κανονισμούς της
Μητρόπολης, πήραν συνεντεύξεις από διαφόρους πρώην και νυν αρμοδίους καί άλλους
υπεύθυνους για την λειτουργία της Μητρόπολης κατά την εξεταζομένη τριετία. Ο έλεγχος
εκράτησε 10 μήνες λόγω της ανεπάρκειας λογιστικών αρχείων για την περίοδο 2015-17.

«Ως Μητροπολίτης, θεωρώ ως κύρια ευθύνη μου να εξασφαλίσω μια υψηλού επιπέδου
οικονομική διαχείριση, η οποία θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του λαού» είπε ο Σεβασμιώτατος
και συνέχισε:

«Καθώς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες των ελλείψεων του παρελθόντος,
οφείλουμε να προχωρήσουμε, αντιστρέφοντας την απώλεια εμπιστοσύνης που προέκυψε από
αυτές τις αποτυχίες. Λυπούμαι για τις παραλείψεις του παρελθόντος, την έλλειψη διαφάνειας και
τους ανεπαρκείς τρόπους λειτουργίας που κηλίδωσαν την σχέση των πιστών με την Εκκλησία. Ως
πνευματικός ποιμένας της Μητροπόλεως, υπόσχομαι ότι ποτέ δεν θα επιτρέψω — στην
πραγματικότητα θα σταματήσω πάση θυσία — να ξαναλειτουργήσει η Μητρόπολη με τέτοια ανευθυνότητα και απερισκεψία. Ως Μητροπολίτης, αυτή είναι η πορεία μου και προσκαλώ όλους να με ακολουθήσουν».

Η Μητρόπολη παρακαλεί για τις προσευχές σας και την υποστήριξή σας ώστε να εκπληρώσει την
αποστολή της.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του οικονομικού ελέγχου που βρίσκεται εδώ .

Η Ιερά Μητρόπολη Σικάγου

Η Ιερά Μητρόπολη Σικάγου ιδρύθηκε το 1923 και συμπεριλαμβάνει τους Ορθοδόξους πιστούς
των πολιτειών Illinois, Iowa, Minnesota, Wisconsin, βορειοδυτικής Indiana, νοτιοανατολικής
Missouri, 58 ενορίες και δύο μοναστήρια.

Η Μητρόπολη είναι μια από τις εννέα διοικητικές περιφέρειες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ποιμαίνεται από τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Ναθαναήλ. Το γραφείο της Μητρόπολης στεγάζεται προσωρινά στο Elk Grove Village, Illinois.

Φωτογραφία αρχείου Εθνικού Κήρυκα/Κώστας Μπέη.

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας 

TOP NEWS