Πρόγραμμα εξειδίκευσης ξεναγών για θρησκευτικά μνημεία

  • Dogma

Το ρωσικό Πανεπιστήμιο και το κέντρο του Πατριαρχείου της Μόσχας για τα προσκυνήματα αποφάσισαν μια συνεργασία που θα δώσει επαγγελματική ώθηση για την ξενάγηση σε ορθόδοξους χώρους.

Λότσιος Ιωάννης

Το ορθόδοξο ρωσικό Πανεπιστήμιο και το κέντρο του Πατριαρχείου της Μόσχας για τα προσκυνήματα αποφάσισαν μια συνεργασία που θα δώσει επαγγελματική ώθηση για την ξενάγηση σε ορθόδοξους χώρους.

Οι «Βασικές αρχές του ορθόδοξου πολιτισμού», όπως ονομάστηκε αποτελείται από δύο ενότητες, θεωρητική και πρακτική και περιλαμβάνουν, διαλέξεις, σεμινάρια.

Ακόμα περισσότερο αναφέρεται κα σε ξεχωριστές εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνουν τα μέρη Ρωσία, Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη και άλλα πνευματικά κέντρα της Ευρώπης. Η κύρια έμφαση του προγράμματος είναι η μεθοδολογία για μια ορθόδοξη ξενάγηση.

Από πλευράς Πανεπιστημίου θα δοθεί έμφαση στην ανάδειξη των προσκυνημάτων μέσα από επιστημονικές εργασίες και την δημιουργία ταξιδιωτικών οδηγών.

Επίσης αποφασίστηκε μια ετησία διάσκεψη για την πορεία αυτών των θεμάτων. Η αναγκαιότητα αυτή είναι απαραίτητη διότι κάθε προσκύνημα είναι ιδιαίτερης προσοχής για προσκυνητές, επιστήμονες, ιστορικούς, αρχαιολόγους.

Τα μαθήματα συνολικής διάρκειας 100 ωρών θα ξεκινήσουν στις 15 Οκτωβρίου.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ