Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ο νέος Κουστωδός

  • Dogma
Κουστωδός

Εχθές Σάββατον, 17ην /30ην Ιουλίου 2016, ο νέος Κουστωδός της Αγίας Γης π. Φραγκίσκος, συνοδευόμενος υπό του Φραγκισκανού π. Σεργίου επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Ο νέος Κουστωδός έγινε δεκτός από την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο και από Αγιοταφίτες Πατέρες. Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης, ο π. Φραγκίσκος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την υπάρξασαν ήδη συνεργασίαν εις θέματα της αποκαταστάσεως του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και διά την νυν επίσημον επίσκεψιν αυτού ως Κουστωδού της Αγίας Γης εις το Πατριαρχείον.

a2f62d4d1813db3c448bcf90d673fe60_XL

Ο Μακαριώτατος συνεχάρη τον Κουστωδόν επί την αναλήψει των καθηκόντων αυτού και ηυχήθη, όπως η συνεργασία μετ’ αυτού η αγαστή, όπως ήτο και μετά του προκατόχου αυτού επ’ αγαθώ της ειρηνικής συνυπάρξεως των Χριστιανικών Κοινοτήτων εις τα Πανάγια Προσκυνήματα και δη εις την Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ.

13(16)

Ο Κουστωδός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον επί τη προσγενομένη τιμή της επισκέψεως και επί τη επιδόσει υπ’ Αυτού εικόνος της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης, τας πρεσβείας της Οποίας εζήτησε διά την διαμόρφωσιν μιάς σταθεράς προσκυνηματικής συνεργασίας χάριν της περατώσεως της αποκαταστάσεως του Κουβουκλίου του Αγίου Τάφου.


 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ