πατριάρχης

Οικ. Πατριάρχης: Έχουμε ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ο Μόσχας να σταμτήσει την ενθάρρυνση της διεξαωγής του

 Οικουμενικός Πατριάρχης: Η  Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως έχει ζητήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα, τον τερματισμό του, καθώς επίσης και από...

TOP NEWS