Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Περί απαθείας»

  • Δόγμα

Γι᾿ αυτο απαιτείται πάντα εγρήγορση και πνευματική ετοιμότητα  από την πλευρά του πιστού.

«Μπορεί κανείς, που πέτυχε μερική απάθεια, να μην ενοχλείται από τα πάθη, όταν απουσιάζουν τα πράγματα που τα προξενούν, εάν όμως εμφανισθούν τα πράγματα, αμέσως τα πάθη αποσπούν τον νου.

Γι᾿ αυτο απαιτείται πάντα εγρήγορση και πνευματική ετοιμότητα  από την πλευρά του πιστού».

Άγ. Μάξιμος ο Ομολογητής

 

TOP NEWS