Ας ερευνήσουμε αν γίναμε άξιοι του Θεού!

  • Δόγμα

Να μισήσουμε τον κόσμο καί όλα τα τού κόσμου, να μισήσουμε κάθε σαρκική ανάπαυση, να απαρνηθούμε στη ζωή αυτή, γιά να ζήσουμε με τον Θεό.

Είπε ο αββάς Αντώνιος:

«Έχοντας το φόβο τού Θεού ζωντανό στη σκέψη μας, να θυμόμαστε πάντοτε το θάνατο.

Να μισήσουμε τον κόσμο καί όλα τα τού κόσμου, να μισήσουμε κάθε σαρκική ανάπαυση, να απαρνηθούμε στη ζωή αυτή, γιά να ζήσουμε με τον Θεό. Να θυμάστε τι υποσχεθήκατε στον Θεό. Γιατί αυτό θα μας το ζητήσει την ημέρα της κρίσεως.

Ας δοκιμασθούμε λοιπόν με την πείνα, τη δίψα καί τη γύμνια.

Ας αγρυπνήσουμε, ας πενθήσουμε, ας στενάξουμε με την καρδιά μας.

Ας ερευνήσουμε αν γίναμε άξιοι τού Θεού. Να αγαπήσουμε τη θλίψη, γιά να βρούμε τον Θεό.

Να καταφρονήσουμε τη σάρκα, γιά να σωθεί η ψυχή μας».

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS