Μετάνοια έως το τέλος!

  • Δόγμα

Η ανάγκη έκφρασης της μετανοίας συνεχώς και πάντοτε.

Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Σισώη:

– Τι να κάνω, αββά, πού έπεσα;

Του λέει ο γέροντας: – Να σηκωθείς.

– Σηκώθηκα και ξανάπεσα.

– Να σηκωθείς πάλι και πάλι.

– Μέχρι πότε;

– Μέχρι πού να σε βρει ο θάνατος είτε στο καλό είτε στην πτώση. Γιατί σ’ όποια κατάσταση βρεθεί τότε ο άνθρωπος, σ’ αυτή και φεύγει.

TOP NEWS