Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στη μετάνοια!

  • Δόγμα

Ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας αναφέρεται στη μετάνοια

«Αν ο άνθρωπος βρίσκεται εν μετανοία, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο διάβολος πάνω του. Αν όμως, συνεχώς αναβάλλει την μετάνοιά του, τότε στα τελευταία του θα ζητήσει ένα λεπτό από το Θεό για να μετανοήσει και να πει το »Ήμαρτον», αλλά δεν θα του δοθεί αυτό το λεπτό».

Γέρων Εφραίμ της Αριζόνας

TOP NEWS