Αγιασμός κοινωνικού φροντιστηρίου Μητρόπολης Βεροίας

  • Dogma
κοινωνικού

Τον αγιασμό  του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων.

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου το απόγευμα ο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τον Αγιασμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως  Βεροίας, στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Στο τέλος μοίρασε σε όλα τα παιδιά από ένα στυλό και μια εικόνα της Παναγίας και ευχαρίστησε τους καθηγητές για το θεάρεστο έργο το οποίο επιτελούνε.

37810004984_3ae12e3cc7_z 24653288058_f205d4c316_z 24653294538_cb558130e9_z 37809998354_99c4a026e7_z AgiasmosFronthsthrio2017

O χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

Τελέσαμε σήμερα τόν ἁγιασμό γιά τή λειτουργία τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως, μιᾶς ἀπό τίς παλαιό­τερες δράσεις τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας πού ἀπευθύνεται στά παι­διά καί τούς νέους μας, στούς μα­θη­τές καί τίς μαθήτριες τῶν Σχο­λείων μας καί βρίσκει, ὅπως μέ πολλή χαρά διαπιστώνουμε, καί φέτος μεγάλη ἀνταπόκριση ἀπό ὅλους σας.

Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως γιατί ὄχι μόνο ἐσεῖς, οἱ μαθητές καί οἱ μα­θήτριες, ἐμπιστεύεσθε τήν προ­σπά­­θεια αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί γιατί πολλοί ἐκπαιδευ­τικοί καί φοιτητές καθηγητικῶν σχο­λῶν προσφέρουν τίς γνώσεις τους μέ πολλή ἀγάπη καί προ­θυμία προκειμένου νά σᾶς βοη­θή­σουν στά μαθήματά σας καί στίς ἐξετάσεις σας.

Μᾶς χαροποιεῖ ὅμως ἀκόμη πε­ρισ­σότερο τό γεγονός ὅτι μέσα ἀπό τό Κοινωνικό Φροντιστήριο ἔχετε τήν εὐκαιρία νά συνδεθεῖτε περισ­σό­τερο μεταξύ σας νά δημιουργή­σετε ὡραῖες φιλίες καί νά ἀναπτύ­ξετε δράσεις πού ξεφεύγουν ἀπό τό στενό πλαίσιο τῶν μαθημάτων σας, γιατί αὐτό εἶναι ἕνα ἐπιπλέον ὄφελος γιά ὅλους σας.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς μας συναντήσεως θά ἤθελα νά εὐ­χαριστήσω θερμά ὅλους τούς κα­θηγητές καί καθηγήτριες γιά τό ἔργο πού προσφέρετε, θυσιάζο­ντας τόν ἐλεύθερο χρόνο σας, μέ πολλή ἀγάπη γιά τά παιδιά μας καί στέ­κε­σθε δίπλα τους μέ εἰλικρινό ἐνδιαφέρον γιά τήν πρόοδό τους καί τήν ἐπιτυχία τους.

Δέν ἔχω βεβαίως ἀμφιβολία ὅτι ὅλοι σεῖς, οἱ μαθητές καί οἱ μαθή­τριες τοῦ Φροντιστηρίου, ἀντιλαμ­βά­νεσθε καί ἐκτιμᾶτε αὐτή τήν προσφορά τῶν καθηγητῶν σας, ἀλλά θά ἤθελα νά σᾶς προτρέψω καί ἐγώ, παιδιά μου, πατρικά νά πα­ρακολουθεῖτε τά μαθήματα μέ συνέπεια καί προσοχή, ὥστε νά ἀποκομίζετε τό μεγαλύτερο δυνα­τό ὄφελος ἀπό αὐτά καί νά ἀξιο­ποιεῖτε τήν προσφορά τῶν καθη­γη­τῶν σας καί τῆς Ἐκκλησίας στό μέγιστο βαθμό, ἔχοντας πάντοτε ὑπόψη ὅτι οἱ δικές σας ἐπιτυχίες εἶναι ἡ καλύτερη ἀμοιβή γιά τούς ἀνιδιοτελεῖς κόπους τους.

Εὔχομαι, λοιπόν, σέ ὅλους σας, κα­­θηγητές καί μαθητές, ἐπιτυχία στίς σπουδές σας καί καλή δύναμη στίς προσπάθειές σας.

 

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ