Η Δοξολογία του Θεού

  • Δόγμα

Ο Στάρετς Μακάριος περί δοξολογίας.

Ποτὲ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ πάρουν τὰ πράγματα καλύτερη ἐξέλιξη, παρὰ μόνο ἔτσι ὅπως τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς μέσα στὸ ἔλεός Του. Γι᾿ αὐτὸ δόξασέ Τον γιὰ ὅλα.

Στάρετς Μακάριος της Όπτινα

TOP NEWS