Ο Λατίνος Πατριάρχης επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
λατίνος πατριάρχης

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου ο νέος Λατίνος Πατριάρχης πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Ο νέος Λατίνος Πατριάρχης κατά την επίσκεψή του στα Ιεροσόλυμα έγινε δεκτός από την Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, ο οποίος συνοδευόταν από Αγιοταφίτες Πατέρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν Πέμπτην, 7ην/20ήν Ὀκτωβρίου 2016, ὁ νέος Λατῖνος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα (πρῴην Κουστωδός τῆς Αγίας Γῆς), Ἐξοχώτατος Pierbattista Pizzaballa, ἐπεσκέφθη εἰς πρώτην ἐπίσκεψην αὐτοῦ τό Πατριαρχεῖον.

Τόν νέον Λατῖνον Πατριάρχην εἰς Ἱεροσόλυμα ἐδέχθη ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατήρ ἠμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ἐπί  τῇ  ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ νέος Λατῖνος Πατριάρχης ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον διά τό ὅτι ἀπέστειλεν ὡς ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ εἰς τήν πρόσφατον εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν αὐτοῦ εἰς Bergamo τῆς  Ἰταλίας  τόν  ἀντιπρόσωπον  τοῦ  Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων  εἰς  Κωνσταντινούπολιν  Σεβασμιώτατον  Ἀρχιεπίσκοπον  Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον καί διά τό ὅτι  ἐτίμησεν αὐτόν διά τῆς παρουσίας αὐτοῦ εἰς τήν  ἐγκατάστασιν  αὐτοῦ εἰς τό Λατινικόν  Πατριαρχεῖον  καί διά ὅσα διά τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας  Γῆς φροντίζει καί  ἐνεργεῖ.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος  ἐξέφρασε  τήν  ἰκανοποίησιν  αύτοῦ διά τήν καλήν  συνεργασίαν  αὐτοῦ μετά τοῦ Μακαριωτάτου  Pierbattista  Pizzaballa,  διαρκούσης τῆς διακονίας  αὐτοῦ  εἰς  τήν Ρωμαιοκαθολικήν  Ἐκκλησίαν ὡς  Κουστωδοῦ  τῆς  Ἁγίας Γῆς ἐπί τρεῖς συνεχεῖς θητείας καί διά τό ὅτι ἡ συνεργασία αὕτη θά συνεχισθῇ  προκειμένου νά θεραπευθοῦν αἰ πληγαί τοῦ παρελθόντος καί νά ἀντιμετωπισθοῦν τά προβλήματα τῶν Χριστιανῶν, τά ὁποῖα δημιουργοῦν  αἰ καταστάσεις τοῦ αἰῶνος μας.

Ἐπί  τῇ  ἐπισκέψει ταύτῃ  ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Λατῖνον Πατριάρχην ἐπιστήθιον καί ἐπιτραπέζιον σταυρόν διά τούς ὁποίους  ὡς καί διά τήν ὑποδοχήν  ηὐχαρίστησεν ὁ Λατῖνος Πατριάρχης.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ