Ο Ρώσος Πρωθυπουργός στο Ναό της Αναστάσεως (βίντεο)

  • Dogma
πρωθυπουργός

Στα Ιεροσόλυμα βρέθηκε ο Ρώσος Πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ, όπου και επισκέφθηκε το Ναό της Αναστάσεως.

Ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ξεναγήθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο στις εργασίες που επιτελούνται για την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου Παναγίου Τάφου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν νύκτα τῆς Τετάρτης, 27ης Ὀκτωβρίου / 9ης Νοεμβρίου 2016, ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ρωσίας ἐξοχώτατος κ. Dmitry Medvedev.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Medvedev ὑπεδέχθη εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου  καί ἄλλων.

Ὁ ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς Ρωσίας προσεκύνησεν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ξεναγούμενος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου μέ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς τάς ἐπιτελουμένας ἐργασίας ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ρωσίας διά τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως αὐτοῦ καί τῆς βοηθείας αὐτοῦ καί συμπαραστάσεως πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Medvedev ηὐχαρίστησε καί  προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραιοτάτην λειψανοθήκην ἐκ σμάλτου ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσε εἰς τόν κ. Πρωθυπουργόν εἰκόνα τοῦ Παναγίου Τάφου. Εἰκόνα ὡσαύτως ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν  καί ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλως κ. Ἰσίδωρος

TOP NEWS