Oι μισθοί των ιερέων της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για το 2013

  • Dogma

Ενας πρωτοδιοριζόμενος ιερέας σε κοινότητα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής οφείλει να λαμβάνει από 49.128 μέχρι 66.528 δολάρια. Ολα τα υπόλοιπα πληρώνονται από την κοινότητα, όπως ασφάλειες, οικία, αυτοκίνητο, συνταξιοδοτικό, σεμινάρια και συνέδρια.

Καλμούκος Θεόδωρος

Ενας πρωτοδιοριζόμενος ιερέας σε κοινότητα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής οφείλει να λαμβάνει από 49.128 μέχρι 66.528 δολάρια. Ολα τα υπόλοιπα πληρώνονται από την κοινότητα, όπως ασφάλειες, οικία, αυτοκίνητο, συνταξιοδοτικό, σεμινάρια και συνέδρια.

Από 35 χρόνια υπηρεσίας και πάνω ο μισθός κυμαίνεται από τις 113.856 μέχρι 120.144 δολάρια, σύμφωνα με μισθολογική κλίμακα της Αρχιεπισκοπής των ιερέων για το έτος 2013. Η μισθοδοσία των ιερέων είναι ένα από τα πιο βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν πολύ συχνά οι κοινότητες.

Στη μισθολογική κλίμακα για το έτος 2013 διαλαμβάνονται τα εξής: Από 0 μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας, ο μισθός του ιερέα ορίζεται από 49.128 μέχρι 66.528 ετησίως. Από 6 μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας 68.528 μέχρι 74.136. Από 11 μέχρι 15 από 74.136 μέχρι 84.960. Από 16 μέχρι 20 χρόνια από 84.960 μέχρι 94.440. Από 21 μέχρι 25 χρόνια από 94.440 μέχρι 101.136. Από 26 μέχρι 30 χρόνια 101.136 μέχρι 107.616. Από 31 μέχρι 35 χρόνια 107.616 μέχρι 113.856 και από 35 χρόνια και πάνω από 113.856 μέχρι 120.144.

Στα έγγραφα που έχουν περιέλθει στη διάθεση του «Ε.Κ.» αναγράφεται ότι η μισθολογική κλίμακα του 2013 δεν έχει μεταβληθεί από εκείνη του 2012 κι αυτό οφείλεται στις «συνεχιζόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσοι πολλοί πιστοί και κοινότητες». Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πολλές κοινότητες έχουν μειωθεί τα έσοδα κατακόρυφα.

Ωστόσο, η μισθολογική κλίμακα υπαγορεύει να δίνεται στον ιερέα ετήσια αύξηση την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ανάλογα με την άνοδο του κόστους ζωής και πως το κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να λαμβάνει υπόψη του το σχετικό κόστος ζωής στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Ακόμα, ορίζει πως σε περίπτωση που η κοινότητα παρέχει δική της οικία προς χρήση από τον ιερέα, τότε γίνεται μία «λογική αναπροσαρμογή» του μισθού, βασισμένη στα ισχύοντα στην αγορά οικιών της συγκεκριμένης περιοχής. Πάνω και πέρα από το μισθό και την ετήσια αύξηση, η μισθολογική κλίμακα αναφέρει και τα εξής:

1) Η Κοινότητα πρέπει να παρέχει στον ιερέα αυτοκίνητο (το οποίο θα αγοράζει ή θα ενοικιάζει) με όλα τα συνεπαγόμενα έξοδα συντήρησης και κίνησης του αυτοκινήτου.

2) Καταβολή των προβλεπόμενων ποσών-φόρων για το Social Security και το Medicare, γνωστά ευρύτερα ως «FICA/SECA», τα οποία σήμερα αντιστοιχούν στο 15,3% του μισθού.

3) Την καταβολή της μηνιαίας δόσης για την ασφάλεια υγείας στο σύστημα, γνωστό ως Ορθόδοξο Σχέδιο Υγείας, που έχει υιοθετήσει η Αρχιεπισκοπή είτε ατομικό, είτε οικογενειακό. Ολοι οι κληρικοί της Αρχιεπισκοπής υποχρεούνται να συμμετέχουν στο Ορθόδοξο Ασφαλιστικό Σχέδιο Υγείας το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως OHP.

4) Να δίνεται στους ιερείς ελάχιστος χρόνος πληρωμένων διακοπών δύο εβδομάδων και με ανώτερο όριο μέχρι πέντε εβδομάδες ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας στην Αρχιεπισκοπή.

5) Η κοινότητα οφείλει να καταβάλλει τα έξοδα στον ιερέα για τα εξής: α) Για τη συμμετοχή του σε Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις της Μητρόπολης και στις εκδηλώσεις Πνευματικής Περισυλλογής. β) Στις ανά διετία συνερχόμενες Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις της Αρχιεπισκοπής. γ) Σε Προγράμματα Συνεχούς Επιμόρφωσης του Κλήρου, και δ) στις Συνάξεις Πνευματικής Περισυλλογής του Κλήρου της Αρχιεπισκοπής.

6) Κάθε έξι χρόνια η Κοινότητα υποχρεούται να δίνει τρεις μήνες πληρωμένη άδεια γνωστή ως Σαββατιαίον ή sabbatical, στον ιερέα, ο οποίος υπηρετεί στην ίδια κοινότητα επί έξι συνεχή χρόνια. Κάθε κοινότητα, σύμφωνα με τη μισθολογική κλίμακα, υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 500 δολαρίων, γνωστό ως Συνεισφορά Ευεργετημάτων (Archdiocese Benefits Contribution). Την υποχρέωση αυτή έχουν ακόμα και οι κοινότητες εκείνες οι οποίες έχουν ιερέα μερικής απασχόλησης (part time). Οι κοινότητες, οι οποίες έχουν πάνω από έναν ιερέα οφείλουν να καταβάλλουν κάθε μήνα 500 δολάρια για κάθε ιερέα.

Διευκρινίζεται ότι αυτά τα 500 δολάρια τον μήνα προς την Αρχιεπισκοπή από μέρους της κοινότητας, δεν αποτελούν μέρος του μισθού του ιερέα, αλλά είναι επί πλέον επιβάρυνση στην κοινότητα.

Επισημαίνεται ότι η μισθολογική κλίμακα δεν τηρείται εν πολλοίς από τις κατά τόπους Μητροπόλεις, ενώ σε πλείστες όσες κοινότητες υπάρχει κραυγαλέα ανισοκατανομή μισθών και ευεργετημάτων.

Ο «Ε.Κ.» είναι σε θέση να γνωρίζει πως υπάρχουν ιερείς με ευδόκιμη υπηρεσία ακόμα και μισού αιώνα σε κοινότητες των οποίων ο μισθός δεν υπερβαίνει τις 50 χιλιάδες δολάρια ετησίως, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις νέων ιερέων με ελάχιστα χρόνια πείρα και υπηρεσία σε κοινότητες ή και άλλοι οι οποίοι πρωτοδιορίζονται με μισθούς ύψους 80 χιλ. δολαρίων, ενώ υπάρχουν ιερείς των οποίων ο μισθός πλησιάζει ή και υπερβαίνει τις 200.000 το χρόνο και επί πλέον τα ευεργετήματα. Υπάρχει και περίπτωση που φτάνει τις 300.000.

Ολα όσα ισχύουν για τους έγγαμους ιερείς με συζύγους και παιδιά, ισχύουν και για τους αγάμους (Αρχιμανδρίτες και Ιερομόναχους) που υπηρετούν σε κοινότητες.

Σημειώνεται πως υπάρχουν επί πλέον και τα λεγόμενα τυχερά, δηλαδή τα φιλοδωρήματα για διάφορες ιεροπραξίες, στις δε περιπτώσεις των κηδειών το τυχερό του ιερέα το συμπεριλαμβάνει ο νεκροπομπός στα έξοδα της κηδείας και τους το δίνει απευθείας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις του δίνουν κι άλλο επί πλέον και οι συγγενείς του αποθανόντος. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν ιερείς οι οποίοι πένονται στην κυριολεξία και παραμένουν ξεχασμένοι σε μικρές κοινότητες.

Οι διορισμοί των ιερέων στις κοινότητες γίνονται από τους κατά τόπους Μητροπολίτες και ισχύει συνήθως ο άγραφτος νόμος της προσωπικής εγγύτητας και φιλίας, παρά της αξιοκρατίας. Οι μισθοί πολλών ιερέων υπερβαίνουν κατά πολύ τους μισθούς των Μητροπολιτών, οι οποίοι ξεπερνούν τις 80 χιλιάδες δολάρια ετησίως και με όλα τα άλλα πληρωμένα, όπως τα ευεργετήματα ασφαλειών, συνταξιοδότησης, έξοδα κινήσεως, κατοικία με όλα πληρωμένα.

Επίσης, είναι άγραφτος κανόνας οι κοινότητες να δίνουν στον Μητροπολίτη από 500 μέχρι και 1.000 δολάρια κάθε φορά που επισκέπτεται για Εσπερινό ή Λειτουργία.

Αναφορικά με τους μισθούς των δασκάλων των Ελληνικών Σχολείων, η διαφορά τους με τους μισθούς των ιερέων είναι χαοτική. Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει καταρτισμένη μισθολογική κλίμακα από το Γραφείο Παιδείας της Αρχιεπισκοπής όπως συμβαίνει με τους ιερείς.

Ο μέσος μισθός δασκάλου της ελληνικής γλώσσας σε Απογευματινό σχολείο κυμαίνεται από 250, 350 μέχρι 500 δολάρια το μήνα, ενώ στα Ημερήσια διαφέρει από σχολείο σε σχολείο και κυμαίνεται από 15 μέχρι 25 χιλιάδες δολάρια κατά μέσο όρο τον χρόνο. Δεν υπάρχει ουδεμία μέριμνα για ασφάλεια ιατρικής περίθαλψης, ούτε σχέδιο συνταξιοδότησης ή κανενός άλλου ευεργετήματος για τους δασκάλους.

Είναι γεγονός πως οι Ελληνορθόδοξοι ιερείς της Αμερικής, είναι από τους πλέον υψηλόμισθους κληρικούς όλων των Ορθόδοξων Δικαιοδοσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της ανά τον κόσμο Ορθόδοξης Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος.

*Ο κ. Θεόδωρος Καλμούκος είναι εκκλησιαστικός συντάκτης στην ομογενειακή εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ