Πληθαίνουν τα σύννεφα πάνω από την Πανορθόδοξη

  • Dogma
πανορθόδοξη

Πληθαίνουν τα σύννεφα πάνω από την Πανρθόδοξη, καθώς η Εκκλησία της Γεωργίας απέρριψε κείμενο για την Πανορθόδοξη.

Ύστερα από το… κακό κλίμα στις σχέσεις Φαναρίου – Αθήνας και την έντονη αντιπαράθεση των προηγούμενων ημερών, ένα ακόμα πρόβλημα αναφορικά με την Πανορθόδοξη έκανε την εμφάνισή του, πιστοποιώντας πιά, ότι το διάστημα που απομένει μέχρι τη σύγκληση της Πανοθρόδοξης τον Ιούνιο στην Κρήτη, θα είναι αν μη τι άλλο… θερμό.

Προ ολίγων ημερών η Εκκλησία της Γεωργίας απέρριψε το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο».

Πιο συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης  Τιφλίδας  και Πάσης Γεωργίας Ηλίας Β΄με την Ιερά Σύνοδο της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας,  η οποία συνεδρίασε στις 16 Φεβρουαρίου, απέρριψαν επίσημα το  έγγραφο με θέμα «Η σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο», το οποίο είχε ετοιμαστεί, μεταξύ άλλων, για την Πανορθόδοξη που θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, τον Ιούνιο.

Η εξέλιξη αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας καθώς η συμφωνία ορίζει ότι στο πλαίσιο της Πανορθόδοξης οι δεκατέσσερις τοπικές Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι οποίος θα λάβουν μέρος, θα πρέπει να εγκρίνουν ομόφωνα κάθε σχετικό έγγραφο.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι Γεωργιανή Σύνοδος αναφέρθηκε και στο θέμα του ημερολογίου σημειώνοντας: «Η Εκκλησία μας θα μείνει με το παλιό ημερολόγιο. Η Εκκλησία μας ήταν, είναι και θα είναι θεματοφύλακας της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας απορρίπτει το έγγραφο για τον οικουμενισμό που συντάχθηκε για τη Μεγάλη Σύνοδο. Η Εκκλησία μας είναι αυτή που έχει σώσει τη χώρα μας και το λαό μας«.

TOP NEWS