Ριζικές αλλαγές στο Φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

  • Dogma
φανάρι

Σε σημαντικές ανακατατάξεις στο Φανάρι προχώρησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, οι οποίες και ανακοινώθηκαν μετά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.

 

Στο Φανάρι λοιπόν, τη θέση του Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, που κατείχε μέχρι σήμερα ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος, ανέλαβε ο μέχρι σήμερα Υπογραμματεύς, Διάκονος Πανοσιολ. Ιωακείμ Μπίλης. Μέγας Πρωτοσύγκελλος του Οικουμενικού Θρόνου. Επιπλέον, τη θέση του Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στεφάνου, αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Μέγας Αρχιδιάκονος Πανοσιολογιώτατος Ανδρέας Σοφιανόπουλος, ο οποίος μέχρι την εις πρεσβύτερον χειροτονία του θα ασκεί τα καθήκοντά του ως Πρωτοσυγκελλεύων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου αναφέρει:

Κατά την σημερινήν συνεδρίαν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εισηγήσει της Α. Θ. Παναγιότητος εξεφράσθη η πλήρης ευαρέσκεια Αυτού τε και του ιερού σώματος προς τον μέχρι τούδε Αρχιγραμματεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαίον επί τη συμπληρώσει της θητείας του επί κεφαλής των συνοδικών Γραφείων, διωρίσθη δε νέος Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου ο μέχρι τούδε Υπογραμματεύς Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ιωακείμ, ούτινος η εις Πρεσβύτερον χειροτονία τελεσθήσεται την προσεχή Κυριακήν, 8ην τ.μ., υπό της Α. Θ. Παναγιότητος εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ. Νέος Υπογραμματεύς διωρίσθη συνοδικώς ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Γρηγόριος.

Ο μέχρι σήμερον Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Διάκονος κ. Παΐσιος διωρίσθη υπό του Πατριάρχου Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Εξ ετέρου, εις αντικατάστασιν του μέχρι σήμερον Πρωτοσυγκελλεύοντος Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, ον θερμώς συνεχάρη και ηυχαρίστησεν η Α. Θ. Παναγιότης διά την εύορκον υπηρεσίαν αυτού επί σειράν ετών επί κεφαλής της Πατριαρχικής Αυλής, ο Πατριάρχης προήγαγεν εις Μέγαν Πρωτοσύγκελλον τον Αρχιδιάκονον Αυτού Πανοσιολ. κ. Ανδρέαν, μέλλοντα να χειροτονηθή εις Πρεσβύτερον κατά την Θρονικήν Εορτήν της Μητρός Εκκλησίας επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

Εις την ουτωσί κενωθείσαν θέσιν του Μεγάλου Αρχιδιακόνου η Α. Θ. Παναγιότης προήγαγε τον Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Θεόδωρον, ούτινος η χειροθεσία εις Μ. Αρχιδιάκονον γενήσεται κατά τον Εσπερινόν του Σαββάτου, 21ης τ.μ., εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ. Τέλος, ο Πατριάρχης Δευτερεύοντα των Διακόνων Αυτού ωνόμασε τον μέχρι τούδε Τριτεύοντα Πανοσιολ. κ. Νήφωνα.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 4η Οκτωβρίου 2017

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ