Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος παρασημοφόρησε τον Νάσρη Μούσα – Ἀμπού Σαμήρ

  • Δόγμα

Παρασημοφορήσεις από τον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

Τήν Τρίτην, 13ην/26ην Σεπτεμβρίου 2023, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτίμησε μέ τήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τόν κ. Νάσρη Μοῦσα – Ἀμποῦ Σαμήρ, ὁ ὁποῖος εἰργάσθη ἐπί σειράν πολλῶν ἐτῶν εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς Μπετζάλλας ὡς Ἐπίτροπος καί ὡς Ἱεροψάλτης.

TOP NEWS