Σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο ο Οικουμενικός Πατριάρχης

  • Dogma
φανάρι

Επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο θα πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Dogma Newsdesk

Επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο θα πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Σύμφωνα με την μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, ο κ. Βαρθολομαίος θα βρίσκεται στις πόλεις της μητρόπολης Βελγίου από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσεκλήθη από το Ρωμαιοκαθολικό πανεπιστήμιο της Leuven (KUL) για να δώσει διάλεξη. Με την ευκαιρία αυτή, θα έχει τη δυνατότητα να συναντήσει και τους ορθόδοξους χριστιανούς των χωρών του Benelux.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην μητρόπολη Βελγίου έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ (Promotiezaal KUL, Naamsestraat 22 εἰς Leuven)
19:30: Ἔναρξις τοῦ Συνεδρίου ὑπὸ τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου Leuven (KUL) Καθηγητοῦ κ. Rik Torfs.
19:45: Διάλεξις τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἀμβέρσης κ. Johan Bonny.
20:30: Διάλεξις τῆς ΑΘΠ, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου μὲ θέμα: “ Ἡ θέωσις εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν “.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ἡ Β᾽ Βατικάνειος Σύνοδος»
(εἰς τὸ Πανεπιστήμιον KU Leuven)
9:30: Εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον Wolfspoort ἤ εἰς τὸ Monet (ἀναλόγως τῶν ἐγγεγραμμένων), θὰ συμμετάσχῃ Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς τὴν ἡμερίδαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συνεδρίου τὸ ὁποῖον συνδιοργανώνεται ὑπὸ τοῦ “Κέντρου Οἰκουμενικῶν Ἐρευνῶν” τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Leuven (KUL) καὶ τοῦ “Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος Βρυξελλῶν”. Ἀπὸ 12.10 ἕως 12.25 Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης θὰ συσκεφθῆ ὡς κατάληξιν τοῦ Συνεδρίου ἀνταλλάσσων σκέψεις ἐπὶ τῆς σπουδαιότητος τῆς Β᾽ Βατικανείου Συνόδου ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΔΙΟΥ 2015
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
(Avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles)
8:30- 12:00: Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος θὰ χοροστατήσῃ κατὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (Avenue de Stalingrad, 34 – 1000 Bruxelles).

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
(Rue Schlamestée 1A, L-5770 Weiler-la-Tour)
18:30: Πατριαρχικὴ Χοροστασία κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ